Prawo spółek i obsługa korporacyjna

Strona główna / Specjalizacje / Prawo spółek i obsługa korporacyjna

Prawo spółek i obsługa korporacyjna

Zespół Kancelarii dzięki bogatemu doświadczeniu oferuje wsparcie przedsiębiorców na każdym etapie prowadzonej działalności. Obsługujemy zarówno nowe podmioty wchodzące na rynek, jak również klientów, którzy działają od wielu lat. Naszym klientom oferujemy zarówno stałe wsparcie, jak również pomoc doraźną w następującym zakresie.

Przeprowadzamy klientów przez proces założenia spółki (oddziału, przedstawicielstwa), w tym również w trybie S24, opracowania zarówno umowy spółki osobowej i kapitałowej, jak i statutu, opracujemy i tworzymy wymagane dokumenty korporacyjne i  wewnętrzne spółki (w tym regulaminy, uchwały), dbając o interes klientów wspieramy w  uregulowaniu wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami, przygotujemy, a w miarę potrzeby również reprezentujemy wspólników na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, oraz dbając o prawidłowy, zgodny z prawem ich przebieg. Reprezentujemy strony w sporach sądowych, jak również zgłaszamy w imieniu klientów wszelkie zmiany dotyczące spółki do KRS (kontaktu z sądem w sprawach reprezentowanej spółki). Zajmujemy się także bieżącym doradztwem i wsparciem w przygotowaniu i przeprowadzaniu inwestycji z uwzględnieniem najlepszego interesu klienta, negocjując oraz doradzając przy zawieraniu umów handlowych. Przeprowadzamy także dla klientów kompleksowy audyt prawny spółki, transakcje M&A (łączenie, podział, przekształcenie) oraz sprzedaży i likwidacji spółki.