Audyt prawny / Due dilegence

Strona główna / Specjalizacje / Audyt prawny / Due dilegence

Audyt prawny / Due dilegence

Dążąc do eliminacji ryzyka, podejmując stosunki gospodarcze z inną spółką – w pierwszej kolejności należy zidentyfikować stan prawny przedsiębiorstwa i zgodność procedur oraz dokumentów w niej się znajdujących z obowiązującymi regulacjami prawnymi, ocenić poprawność prowadzenia interesów, rentowność, podjęte przez badany podmiot ryzyka oraz szanse na rozwój.

Zespół Kancelarii oferuje przeprowadzenie kompleksowego badania i analizy dokumentów weryfikowanej spółki / podmiotu, analizy struktury właścicielskiej, analizy księgi uchwał i protokołów pod kątem prawidłowości i rzetelności prowadzenia, przeglądu kontraktów i zawartych umów handlowych, umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, polityk pracowniczych, stosunków własnościowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, analizy zobowiązań i księgi podatkowej spółki, a także stosowanej polityki prywatności i prawidłowości ochrony danych osobowych (RODO).

Kompleksowa analiza stanu spółki lub konkretnych aktywów, przeprowadzony właściwie audyt prawny, pozwoli na podjęcie świadomej, opartej na zweryfikowanych danych, decyzji co do nawiązania współpracy z innym podmiotem lub jego nabycia, redukując związane z tym ryzyko gospodarcze. Należycie przeprowadzony audyt prawny pozwala na eliminację lub minimalizację ryzyka zapłaty kar, wyeliminowanie w umowach z kontrahentami niedozwolonych klauzul umownych, doprecyzowanie niejednoznacznych postanowień umownych, stworzenie prawidłowych wzorców dokumentów kadrowych, pracowniczych, korporacyjnych oraz stworzenie niezbędnych wymaganych przepisami prawa procedur.