Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Strona główna / Specjalizacje / Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Doświadczenie radców prawnych naszej kancelarii pozwala na świadczenie usług prawnych zarówno na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorców zatrudniających pracowników, jak i osób fizycznych znajdujących się w roli pracownika. Celem kancelarii jest pomoc klientom w optymalizacji funkcjonowania oraz dostosowaniu dokumentacji z zakresu prawa pracy do wymogów prawa oraz potrzeb biznesowych. Pomagamy w tworzeniu oraz modyfikacji wewnętrznych źródeł prawa pracy (w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS) oraz dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników (umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, oświadczeń oraz porozumień o rozwiązaniu umów). Nasi specjaliści z zakresu prawa pracy posiadają wiedzę i bogate doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców w  sporach zbiorowych oraz negocjacjach ze związkami zawodowymi, jak również we wsparciu pracodawców w procesie restrukturyzacji zatrudnienia oraz w procesie przejmowania zakładów pracy. Posiadamy doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników, w tym agencji pracy tymczasowej.

Z obsługą naszej Kancelarii możesz liczyć na:

  • wsparcie przy zatrudnieniu pracownika (zarówno od strony pracownika, jak i  pracodawcy),
  • wsparcie w procesach zwolnień indywidualnych i grupowych,
  • wsparcie w relacjach ze związkami zawodowymi,
  • przygotowanie regulacji wewnątrzzakładowych,
  • wsparcie w ochronie tajemnicy przedsiębiorcy oraz uregulowaniu zakazu konkurencji,
  • audyt procedur i dokumentacji pracowniczej, 
  • wsparcie procesów restrukturyzacyjnych wraz z przygotowaniem procedur przejścia pracowników między zakładami pracy oraz przejściu pracowników w trybie art. 231 KP,
  • reprezentowanie klientów przed sądami pracy, Państwową Inspekcją Pracy i innymi podmiotami w zakresie prawa pracy

Przez cały okres współpracy nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji, udzielając porad i  świadcząc bieżącą obsługę prawną z dziedziny prawa pracy – jeżeli masz pytania i wątpliwości, prosimy o kontakt.