O kancelarii

Strona główna / O kancelarii

O kancelarii

Kancelarię tworzy zespół radców prawnych specjalizujących się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy, prawa autorskiego i własności przemysłowej, jak również prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wspieramy zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność, jak i spółki prawa handlowego, dostosowując zakres świadczonych usług do oczekiwań i potrzeb klientów.

Naszą wiedzę i doświadczenie zdobyliśmy współpracując z kancelariami oraz działami prawnymi spółek, doradzając klientom w ich bieżącej działalności oraz reprezentując klientów na zewnątrz podczas negocjacji umów, w posiedzeniach mediacyjnych, posiedzeniach i zgromadzeniach organów spółek oraz w sprawach spornych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

 

Zakres działań

Z sukcesem przeprowadzamy transakcje M&A, aktywnie uczestniczymy w audycie prawnym due diligence, tworzymy dokumenty korporacyjne i akty wewnętrzne spółek, przygotowujemy i bierzemy udział w negocjacjach umów handlowych. Pomagamy w tworzeniu oraz modyfikowaniu wewnętrznych źródeł prawa pracy oraz dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników, reprezentujemy pracodawców w  sporach zbiorowych oraz negocjacjach ze związkami zawodowymi, jak również wspieramy pracodawców w procesach restrukturyzacji zatrudnienia oraz w procesach przejmowania zakładów pracy. Posiadamy także doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników, w tym agencji pracy tymczasowej.

Doświadczenie

hero-01.jpg

Oferta dla osób fizycznych

Zakresem swojej działalności obejmujemy także osoby fizyczne, reprezentując i wspierając je w sporach sądowych, przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami, prowadząc postępowania 
o nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie, sporne podziały majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej z rozliczeniem nakładów, zniesienie współwłasności, naruszenia dóbr osobistych, jak również o odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dla naszych klientów prowadzimy także procesy z tytułu kar umownych przewidzianych na różnych podstawach prawnych, postępowania spadkowe oraz odszkodowania z tytułu błędów medycznych.

Zapraszamy do kontaktu

Świadcząc profesjonalne usługi, pozostajemy otwarci na nowe wyzwania i wymagające analizy prawnej zagadnienia, w szczególności te wzbudzające rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania co do zakresu świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej, prosimy o kontakt mailowy lub poprzez formularz kontaktowy.