Ochrona danych osobowych

Strona główna / Specjalizacje / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Nasza Kancelaria oferuje w szczególności – w kroku 1 prowadzenie audytów w zakresie weryfikacji przestrzegania obowiązujących procedur i norm, w tym uwzględniające zmiany wynikające z  wejścia w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” oraz – w kroku 2 pełne wdrożenie zasad ochrony danych osobowych (RODO) w Twoim przedsiębiorstwie.

Nasz specjalista, w ścisłej współpracy z Tobą, przekaże Ci pełny pakiet dokumentacji wewnętrznej oraz wzory do wykorzystania wraz z wytycznymi, a jeżeli będzie taka Twoja wola – zapewni również w przyszłości bieżącą aktualizację i dostosowywanie polityk do aktualnych potrzeb Twojego biznesu i skali prowadzonej działalności.

Jesteś podmiotem przetwarzającym dane osobowe i obawiasz się odpowiedzialności? – nawiąż z nami współpracę, przed kontrolą ze strony organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nasza współpraca będzie obejmowała zarówno bieżącą ocenę zgodności działań przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawa, wdrożenie polityk bezpieczeństwa, jak i bieżące doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa.