Prawo własności intelektualnej oraz ochrona konkurencji i konsumentów

Strona główna / Specjalizacje / Prawo własności intelektualnej oraz ochrona konkurencji i konsumentów

Prawo własności intelektualnej oraz ochrona konkurencji i konsumentów

Wartość pozamaterialna utworów objętych prawem autorskim już dzisiaj stanowi znaczącą część aktywów przedsiębiorstwa i jest bardzo trudna do oszacowania. Niewątpliwie jednak bezprawne wykorzystanie efektu cudzej pracy, to dla każdego autora wymierne i dotkliwe straty finansowe, dlatego doradzamy klientom jak zarządzać prawami własności intelektualnej oraz związanym z nimi ryzykiem. Jeżeli zatem chcesz mieć pewność, że swoim działaniem nie naruszasz cudzych praw do utworu (lub wręcz przeciwnie, uważasz, że ktoś naruszył Twoje prawa autorskie), rozważ skorzystanie z pomocy wykwalifikowanych prawników naszej kancelarii.

W tym więc zakresie pomożemy Ci w przygotowaniu umowy przenoszącej prawa autorskie majątkowe, umów licencyjnych, prowadzeniu postępowania sądowego w przypadku wystąpienia sporu o naruszenie praw autorskich, zweryfikowaniu, czy stworzone przez Ciebie dzieło będzie objęte ochroną prawnoautorską, oraz ustaleniu katalogu roszczeń w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych.

Jeżeli masz wątpliwości, czy dzieło właśnie przez Ciebie tworzone może zostać objęte ochroną prawa autorskiego, lub patrząc na inne dzieło odnosisz wrażenie, że ktoś naruszył przysługujące Tobie prawa – wyślij zapytanie, pomożemy Ci rozstrzygnąć istniejące wątpliwości.