Wojciech Mercik

Strona główna / Prawnicy / Wojciech Mercik

Wojciech Mercik

Radca Prawny

Wojciech Mercik jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. W 2011 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a następnie odbył aplikację radcowską w ramach szkolenia organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawnych oraz wewnętrznym dziale prawnym spółki akcyjnej. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze korporacyjnej organów spółek, służąc bieżącym doradztwem i wsparciem w przeprowadzaniu inwestycji, w tworzeniu dokumentów korporacyjnych i dokumentów wewnętrznych spółek oraz przygotowywaniu, negocjowaniu oraz doradzaniu przy zawieraniu umów handlowych. Skutecznie przeprowadzał liczne procesy M&A świadcząc kompleksową pomoc i doradztwo począwszy od analizy prawnej, po przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz umów i porozumień.

Ponadto, świadczy pomoc prawną w zakresie przeprowadzania transakcji obejmujących nabycie i zbycie udziałów, akcji i zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz bierze udział w badaniach due diligence mających na celu zidentyfikowania potencjalnych ryzyk.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie procesów połączeniowych spółek kapitałowych oraz szeroką wiedzę nabytą w trakcie przeprowadzania procesów refinansowania zadłużenia bankowego, wykupie przymusowym akcjonariuszy mniejszościowych, umorzeniu udziałów oraz likwidacji spółek osobowych i kapitałowych.

Posiada również doświadczenia w zakresie prawa procesowego zdobyte podczas obsługi jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców, reprezentując klientów przed sądami powszechnymi w zakresie sporów cywilnych i gospodarczych. Poza prawem handlowym i cywilnym, w obszarze jego zainteresowań znajdują się aspekty restrukturyzacji i prawa upadłościowego.