Spory sądowe i mediacje

Strona główna / Specjalizacje / Spory sądowe i mediacje

Spory sądowe i mediacje

Radcy prawni Kancelarii reprezentują zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, w postępowaniach sądowych (procesowych i nieprocesowych) z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego (m.in. w zakresie dochodzenia wierzytelności handlowych, odszkodowań, kar umownych, nabycia własności przez zasiedzenie, prawa spadkowego, sporów z tytułu dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych, sporów o własność intelektualną – w tym naruszenie znaków towarowych i  patentów, sporów budowlanych – w tym w  ramach umów zawartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, przywrócenie do pracy, ustalenie stosunku pracy, ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym), jak również posiadają bogate doświadczenie w  metodach wypracowywania konsensusu stron, biorąc udział w licznych posiedzeniach mediacyjnych, wypracowując wspólnie z mediatorem rozwiązania satysfakcjonujące obydwie strony, w tym jednocześnie ze szczególnym uwzględnieniem dobrego interesu klienta.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na przeprowadzenie skutecznej analizy stanu faktycznego i realną pomoc klientowi w wyborze najkorzystniejszej w danej sytuacji strategii i  podejścia. Stoimy na stanowisku, iż nie zawsze warto finalizować spór w sądzie, a zawarcie ugody pozwala na satysfakcję obydwu stron, zmniejsza koszty i pozwala na kontynuację współpracy handlowej. Możesz oczekiwać od nas profesjonalnej i praktycznej porady prawnej na każdym etapie sporu, analizy przed wszczęciem postępowania sądowego, udziału w negocjacjach i  mediacjach, a gdy porozumienie pozasądowe nie jest możliwe – także zastępstwa procesowego przed każdego rodzaju sądami i instytucjami w Polsce.

Naszym celem jest zapewnienie maksymalnej ochrony prawnej Klienta. Jeżeli uważasz, że  możemy Ci pomóc – zapraszamy do współpracy.