Dorota Mercik – Swatek

Strona główna / Prawnicy / Dorota Mercik – Swatek

Dorota Mercik – Swatek

Radca Prawny

Dorota Mercik-Swatek jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. W 2014 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2018 roku zdała egzamin radcowski. Jest także absolwentką studiów ekonomicznych, co pozwala jej odpowiednio zrozumieć problemy przedsiębiorców i znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami radców prawnych na Śląsku. Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się przede wszystkim wokół prawa pracy, prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia oraz modyfikacji wewnętrznych źródeł prawa pracy (w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS) oraz dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników (w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, oświadczeń oraz porozumień o rozwiązaniu umów).

Mecenas Dorota Mercik-Swatek w swojej praktyce zawodowej reprezentowała pracodawców w sporach zbiorowych oraz negocjacjach ze związkami zawodowymi, jak również wspierała pracodawców w procesie restrukturyzacji zatrudnienia oraz w procesie przejmowania zakładów pracy.

Posiada także kilkuletnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników, w tym agencji pracy tymczasowej, jak również podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz podmiotów leczniczych. Wspiera przedsiębiorców w opracowywaniu i negocjowaniu umów związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, dbając o należyte zabezpieczenie ich interesów.