Blog

Strona główna / Blog

podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o. o.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić poprzez zmianę umowy spółki lub bez zmiany umowy spółki, jeśli …

zwolnienie indywidualne
Zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników

W jednym z poprzednich wpisów przybliżyliśmy problematykę zwolnień grupowych dokonywanych zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o …

postępowanie egzekucyjne
Postępowanie egzekucyjne po wszczęciu postępowania sanacyjnego

Stosownie do art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. …

Reprezentacja spółki w umowie z członkiem zarządu

Zasady reprezentacji spółki przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w sporze z nim zostały uregulowane …

zwolnienia grupowe
Zwolnienia grupowe – ustawa, zasady, odprawa i obowiązki pracodawcy

W toku prowadzonej działalności gospodarczej niejednokrotnie występują sytuacje, gdy pracodawcy z różnych przyczyn, najczęściej ekonomicznych, podejmują decyzję o redukcji zatrudnienia. …

przelew wierzytelności przyszłej
Przelew wierzytelności przyszłej

O ile dopuszczalność przelewu wierzytelności istniejącej w chwili zawierania umowy cesji nie budzi żadnych wątpliwości i jej dopuszczalność wynika wprost …