Blog

Strona główna / Blog

Reprezentacja spółki w umowie z członkiem zarządu

Zasady reprezentacji spółki przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w sporze z nim zostały uregulowane …

zwolnienia grupowe
Zwolnienia grupowe – ustawa, zasady, odprawa i obowiązki pracodawcy

W toku prowadzonej działalności gospodarczej niejednokrotnie występują sytuacje, gdy pracodawcy z różnych przyczyn, najczęściej ekonomicznych, podejmują decyzję o redukcji zatrudnienia. …

przelew wierzytelności przyszłej
Przelew wierzytelności przyszłej

O ile dopuszczalność przelewu wierzytelności istniejącej w chwili zawierania umowy cesji nie budzi żadnych wątpliwości i jej dopuszczalność wynika wprost …

sposoby rozwiązania umowy o prace
Sposoby rozwiązania umowy o pracę

W kodeksie pracy przewidziano kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę, są to: rozwiązanie na mocy porozumienia stron; rozwiązanie umowy o …

zmiana umowy spółki z oo
Zmiana umowy spółki z o.o.

W toku działalności spółki nierzadko nadchodzi moment, gdy konieczne staje się wprowadzenie zmian do umowy lub statutu spółki. Może to …

Skutki odstąpienia od umowy
Skutki odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy wzajemnej, skutkuje tym, że umowa przestaje wiązać strony z mocą wsteczną (ex tunc). Z chwilą odstąpienia od …