Prawo gospodarcze

Strona główna / Specjalizacje / Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Jak często zawierasz umowy w życiu codziennym, w ramach prowadzonego biznesu? Okazuje się, że zawieramy mnóstwo umów na co dzień – nawet o tym nie wiedząc i nie zawsze musi ona przybierać sformalizowaną treść. Jeżeli jednak już formalizujesz umowę, zadbaj  o  to by wywierała skutki, jakich oczekujesz, by znalazły się w niej precyzyjne postanowienia nie osłabiając Twojej pozycji w stosunku do drugiej strony umowy i zmniejszając ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych skutków mogących wpłynąć finalnie na wysokość wynagrodzenia, możliwość dochodzenia roszczeń, czy nawet nałożenia różnego rodzaju kar.

Dla zachowania bezpieczeństwa i wyeliminowania ryzyka warto przed podpisaniem umowy zlecić specjaliście weryfikację umowy w celu oceny czy umowa zawiera odpowiednie klauzule umowne i chroni Twoje interesy. Kancelaria oferuje profesjonalne opracowanie umowy, która pomoże w zrealizowaniu zamierzonego celu biznesowego lub weryfikację treści umowy w celu określenia czy umowa odpowiednio zabezpiecza Twoją pozycję. Sprawdzimy, czy umowa:

 • uwzględnia skutki wynikające z przepisów prawa,
 • uwzględnia skutki wynikające ze zwyczajów handlowych,
 • wystarczająco wyraźnie określa wysokość ceny towaru lub wynagrodzenia,
 • zawiera odpowiednio skonstruowane zasady płatności,
 • nie daje drugiej stronie umowy prawa do obciążenia Cię nieprzewidzianymi kosztami dodatkowymi,
 • zawiera odpowiednie zabezpieczenia w przypadku problemów z terminowością dostawy lub wykonania usługi,
 • zawiera prawidłowo skonstruowane kary umowne,
 • nie zawiera niedozwolonych postanowień umownych,
 • ułatwia sądowe dochodzenie należności,
 • zawiera wszystkie informacje wymagane przez prawo,
 • nie wywołuje niekorzystnych konsekwencji podatkowych.

Aby się upewnić, że umowa doprowadzi do realizacji zamierzonego celu biznesowego, bez nieprzewidzianych konsekwencji, zapraszamy do współpracy.