Nieruchomości, budownictwo i zamówienia publiczne

Strona główna / Specjalizacje / Nieruchomości, budownictwo i zamówienia publiczne

Nieruchomości, budownictwo i zamówienia publiczne

Co musisz wiedzieć o prawie budowlanym? Jakie warunki techniczne spełnić by wznieść budynek, jakich formalności i gdzie ich dopełnić, kiedy pozwolenie na budowę, a kiedy zgłoszenie, jak poprawnie uregulować rękojmię i gwarancję w  umowie o roboty budowlane, czy to jeszcze umowa o dzieło, czy już umowa o roboty budowlane, jak skonstruować umowę deweloperską? Jak zabezpieczyć interesy przy transakcji obrotu nieruchomościami? Może dziedziczysz nieruchomość lub inna osoba składa wniosek o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie?

Odpowiedzi na te i inne pytania udzielają wykwalifikowani radcowie prawni naszej kancelarii, którzy udzielają także wsparcia w zakresie przygotowania projektów umów (m.in. o roboty budowlane, deweloperskich), wniosków, podań, zażaleń, skarg, a także pism w toku postępowania administracyjnego i sądowo – administracyjnego oraz opracowują opinie prawne w złożonych sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz obrotu nieruchomościami. Reprezentujemy klientów także postępowaniach dotyczących odszkodowania z tytułu umowy deweloperskiej oraz w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności. Udzielamy pomocy w  sprawach dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości, w sprawach z procesu budowy (realizacja budowy, spory wynikające z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami oraz wykonawcami, świadczymy obsługę prawną robót budowlanych, wykonania umowy,) a także sporów w tym zakresie, doradzamy i przeprowadzamy analizy dokumentacji, badamy umowy pod kątem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  ramach zamówień publicznych z zakresu prawa budowlanego, jak również dbamy o interesy klientów w transakcjach nabycia oraz zbycia nieruchomości.

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie wszystkich uczestników procesu budowlanego już od wczesnego etapu negocjowania i zawierania umów z uwzględnieniem optymalizacji kosztów danej inwestycji i innych specyficznych wymagań branży budowlanej i  prawa budowlanego.