Specjalizacje

Strona główna / Specjalizacje 

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Wiedza i doświadczenie zdobyte w wielu dziedzinach prawa pozwala radcom prawnym Kancelarii na poszukiwanie i przedstawienie klientom kompleksowych i najlepszych rozwiązań biznesowych.

PRAWO SPÓŁEK I OBSŁUGA KORPORACYJNA

Zespół Kancelarii dzięki bogatemu doświadczeniu oferuje wsparcie przedsiębiorców na każdym etapie prowadzonej działalności.

TRANSAKCJE M&A

Nabycie innej spółki lub połączenie spółek (fuzja) daje nowe możliwości dzięki dostępowi do nowych źródeł finansowania, bazy kontrahentów, know-how oraz dostępowi do nowych rynków.

AUDYT PRAWNY / DUE DILIGENCE

Dążąc do eliminacji ryzyka, podejmując stosunki gospodarcze z inną spółką – w pierwszej kolejności należy zidentyfikować stan prawny przedsiębiorstwa i zgodność procedur.

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Może się okazać, że niewypłacalność zaskoczy Ciebie – jako konsumenta, albo Twoje przedsiębiorstwo, a może zdarzyć się sytuacja, że będziesz po drugiej stronie – stronie wierzyciela

SPORY SĄDOWE I MEDIACJE

Radcy prawni Kancelarii reprezentują zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, w postępowaniach sądowych (procesowych i nieprocesowych) z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego.

PRAWO GOSPODARCZE

Jak często zawierasz umowy w życiu codziennym, w ramach prowadzonego biznesu? Okazuje się, że zawieramy mnóstwo umów na co dzień – nawet o tym nie wiedząc i nie zawsze musi ona przybierać sformalizowaną treść.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Doświadczenie radców prawnych naszej kancelarii pozwala na świadczenie usług prawnych zarówno na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ OCHRONA KONKURENCJI I  KONSUMENTÓW

Wartość pozamaterialna utworów objętych prawem autorskim już dzisiaj stanowi znaczącą część aktywów przedsiębiorstwa i jest bardzo trudna do oszacowania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych,  zapewniające klientom działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNCTWO I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Co musisz wiedzieć o prawie budowlanym?

UBEZPIECZENIA I ODSZKODOWANIA

Wbrew temu co się powszechnie wydaje, wysokość uzyskanego odszkodowania nie jest z  góry przewidziana, nie zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego i nie jest zawsze gwarantowana.

Zapraszamy do kontaktu

Świadcząc profesjonalne usługi, pozostajemy otwarci na nowe wyzwania i wymagające analizy prawnej zagadnienia, w szczególności te wzbudzające rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania co do zakresu świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej, prosimy o kontakt mailowy lub poprzez formularz kontaktowy.