Prawo spółek

Strona główna / Blog

parlament europejski
ESG – co to znaczy dla przedsiębiorcy?

Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zrównoważony to nie tylko strategia marketingowa i zabieg zwiększający konkurencyjność na rynku. Niektórzy przedsiębiorcy już …

dyrektywa CSRD
Co to jest Dyrektywa CSRD? Znaczenie i wyjaśnienie

14 grudnia 2022 r. Parlament Europejski i Rada przyjęli dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) dotyczącą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie …

Taksonomia EU
Taksonomia UE – cele rozporządzenia 2020/852

Obowiązek przestrzegania art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18.06.2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone …

cash pooling
Umowa cash-poolingu w świetle analizy podatkowej

Umowa Cash-poolingu na gruncie prawa cywilnego zaliczana jest do umów nienazwanych, dla której w polskim prawodawstwie brak jest szczegółowych unormowań, …

wszystko o działalności nierejestrowanej
Prowadzenie działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana, a zgodnie z definicją z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. …

podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o. o.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić poprzez zmianę umowy spółki lub bez zmiany umowy spółki, jeśli …